Meer over Henk

Vanaf juni 2014 werk ik als zelfstandig Consultant en Ondernemer. Vanuit mijn passie voor vernieuwing, voor mensen en voor techniek start ik verschillende initiatieven die deze thema’s met elkaar combineren. Zo heb ik Testdorp opgericht: een virtuele gemeente, waarvan je de fictieve inwoners kunt gebruiken voor het testen en ontwikkelen van systemen, maar ook voor product- en marktontwikkeling en diverse BI-oplossingen. Kijk maar eens op www.testdorp.nl.

Daarnaast heb ik de afgelopen periode de volgende opdrachten uitgevoerd:
– het begeleiden van een fusie tussen drie gemeenten qua procesontwerp en -harmonisatie;
– rationalisatie, harmonisatie, conversie en migratie van het gehele ICT portfolio van drie gemeenten naar 1 generiek applicatielandschap en deze ondergebracht bij een SSC binnen een centrumregeling;
– het begeleiden van een BU van een ICT-dienstverlener met behulp van onder meer BMC bij de kanteling naar een nieuw business model;
– het begeleiden van de businessplanning van een onderneming en het opzetten van het financiële meerjarenplan in een rapportage format richting de holding.

Een korte historie van wat ik eerder heb gedaan:
bijna 16 jaar geleden ben ik begonnen als consultant bij KZA, na een loopbaan van 8 jaar in een andere sector. Tot 2006 heb ik veel rollen in het werkveld afwisselend ingevuld: op het vlak van testen, quality management, coaching, training, organisatieverandering en -inrichting.
In 2007 ben ik met Test Value begonnen. We richtten ons vooral op technisch en uitvoerend testen. Vanwege die unieke propositie en een enorm gedreven team om me heen, wisten we binnen 3 jaar te groeien naar ruim 60 bijzonder fijne professionals.
Rond 2010 zijn beide bedrijven verder gegaan als KZA, waar ik Operationeel Directeur werd.
Vanuit de wens en noodzaak tot verandering in de organisatie ben ik me meer en meer gaan toeleggen op Kennisontwikkeling en Innovatie. Binnen het Management team was ik daarmee verantwoordelijk voor onder meer Informatiemanagement, Marketing en Business Development.
Vanaf 2012 hield ik me nog nadrukkelijker bezig met nieuwe initiatieven, zoals het opstarten en begeleiden van Security Services, Agile Consultancy, Regie op IT Sourcing en Testoptimalisatie.
Vernieuwing werd en wordt steeds duidelijker het leidend thema in mijn werk.

Download hier de complete CV van Henk: CV Henk Wubs